language: ENGLISH
ВЕСТИ
30.11.2023
Вредност на удел на Инов Статус солар 67,1658
30.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,1658
29.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,3485
28.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,2627
27.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,3135
26.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,4961
25.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,5014
24.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,5720
23.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,0133
22.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,8311
21.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,2401
20.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,6444
19.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,8387
18.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,8441
17.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,9447
16.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,3383
15.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,5889
14.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,7464
13.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 62,9019
12.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 63,1180
11.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 63,1230
10.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 63,0948
09.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 63,4605
08.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 64,3565
07.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,6674
06.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,6841
05.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 69,1259
04.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 69,1315
03.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 69,3225
02.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,4249
01.11.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,0632
31.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,3063
30.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,4539
29.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,2369
28.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,2422
27.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 65,2504
26.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 67,5761
25.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 66,9199
24.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 69,2227
23.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,7501
22.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,4041
21.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,4096
20.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 68,5600
19.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 71,8742
18.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 73,6062
17.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 75,7396
16.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 74,5524
15.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 74,1479
14.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 74,1539
13.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 73,7158
12.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 74,6019
11.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 76,2355
10.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 76,2578
09.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 71,9206
08.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 72,2534
07.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 72,2592
06.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 72,4318
05.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 71,0542
04.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 72,6460
03.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 72,2758
02.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 74,3152
01.10.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 77,5730
30.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 77,5792
29.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 77,8666
28.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 77,6333
27.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 77,9053
26.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 78,5067
25.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 79,1783
24.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 79,7067
23.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 79,7130
22.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 79,7775
21.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 80,3288
20.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 82,1692
19.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 82,8932
18.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 82,2820
17.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,7746
16.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,7814
16.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,3950
14.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 85,4489
13.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,5197
12.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 85,2571
11.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,5666
10.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,4735
09.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,4802
08.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,4868
07.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,2229
06.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 85,1642
05.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,5599
04.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,7972
03.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,8747
02.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,8816
01.09.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,7510
31.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,0529
30.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 86,5270
29.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 87,0191
28.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,9091
27.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,2525
26.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,2592
25.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,0939
24.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 82,3509
23.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,1581
22.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 82,7601
21.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,5034
20.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,1001
19.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,1068
18.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 83,9432
17.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 84,0274
16.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 85,5200
15.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 87,1343
14.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 89,5282
13.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 89,5012
12.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 89,5084
11.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 89,4307
10.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 91,1431
09.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 92,4514
08.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 92,4315
07.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 92,8818
06.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 93,3570
05.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 93,3645
04.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 93,4519
03.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 94,2939
02.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 94,2774
01.08.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,6068
31.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,8105
30.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,4301
29.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,4380
28.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,7478
27.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,0922
26.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,9606
25.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,5889
24.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,8533
23.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,6258
22.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,6339
21.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1744
20.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,2578
19.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 102,2629
18.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,8877
17.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,8256
16.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,9879
15.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,9958
14.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,2421
13.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1701
12.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,6033
11.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,4960
10.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,9560
09.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,4020
08.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,4098
07.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,3497
06.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 96,3913
05.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,4914
04.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,7226
03.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,9537
02.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1622
01.07.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1703
30.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,8527
29.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,1588
28.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,7859
27.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,0156
26.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 96,9102
25.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,1251
24.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,1329
23.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 96,5325
22.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,4255
21.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,5075
20.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 97,5747
19.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,7918
18.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,9183
17.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 98,9262
16.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,2466
15.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,4465
14.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,0063
13.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,5852
11.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,3562
10.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,3641
09.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,4643
08.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,3684
07.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,9684
06.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,0724
05.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,4174
04.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,4132
03.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,4212
02.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,4293
01.06.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,5972
31.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,7740
30.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,2733
29.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,1791
28.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,2708
27.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,2788
26.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,3208
25.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,9714
24.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,1742
23.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,5370
22.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,3039
21.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,0295
20.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,0375
19.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,0353
18.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,6675
17.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,8695
16.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,0120
15.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,2750
14.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1412
13.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1493
12.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 101,1437
11.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,8916
10.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,2262
09.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 99,9502
08.05.2023 Иново Статус Солар  вредност на удел 100,0732
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам