language: ENGLISH
ДОКУМЕНТИ 
Вложувачите кои имаат намера да купат документи за удел на овој веб сајт можат да ги добијат сите потребни информации и документи за Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН.

Проспектот на фондот ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН содржи детални информации и податоци за целите и политиката на фондот, како и други информации што се однесуваат на фондот, а што можат да влијаат на одлуката на вложувачот за вложување или невложување во фондот.
Со статутот на фондот ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН се уредува работењето на инвестицискиот фонд, правната положба на сопствениците на удели во Отворениот инвестициски фонд, правните односи на инвестицискиот фонд со друштвото за управување со инвестициски фондови и со депозитарна банка, како и други прашања од интерес за остварување на целите на фондот.

За купување  удели во ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН од страна на инвеститорите потребно е да се пополни следново барање:

За продавање на удели на ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАНод страна на инвеститорите потребно е да се пополни следново барање:

Вашите уплати по барањата за купување  удели од ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАНможете да ги направите во експозитурите на НЛБ Банка.
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам