language: ENGLISH
БАНКА ДЕПОЗИТАР И ИНВЕСТИЦИОНИ ПОСРЕДНИЦИ 

БАНКА ДЕПОЗИТАР

НЛБ Тутунска банка АД Скопје основана во 1985 година, а од 1993 година на пазарот во Македонија работи како комерцијална банка што ги извршува сите финансиски и банкарски услуги за клиентите во земјата и во странство. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија.

Стратешки партнери на НЛБ Тутунска банка се NLB d.d. од Љубљана, LHB Internationale Handelsbank AG Франкфурт и NLB InterFinanz AG Цирих, односно НЛБ Групацијата. Во вкупниот капитал на Банката, НЛБ Групацијата учествува со 81,36% а останатиот дел од18,64% е во сопственост на домашни и странски правни и физички лица. Членството во НЛБ Групацијата како и новиот корпоративен имиџ за Банката подразбира нов квалитет во работењето што овозможува трансфер на знаење, искуство, технологија и пристап до странските пазари на капитал.

НЛБ Тутунска банка е една од најуспешните банки во Групацијата. Успехот на НЛБ Тутунска банка, се должи на имплементацијата на високо квалитетни стандарди во работењето, на модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Инново Брокер АД Скопје е акционерско друштво и е истовремено овластена брокерска установа под надзор на Kомисијата за хартии од вредност во Македонија.

Инново Брокер е официјално регистрирана на почетокот на 2006 година. Примарните активности се тргување со хартии од вредност во Р. Македонија.

Основната цел на Инново Брокер е да ги обезбеди своите индивидулани и институцијални клиенти со најдобрите услови за тргување, користејќи разновидни финансиски инструменти во комбинација со високо-квалитетно услужно раководење.

ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам