language: ENGLISH
ИНВЕСТИЦИОНА СТРАТЕГИЈА 

Друштвото за управување ќе ги инвестира средствата на Фондот во согласност со членот 66 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата, во следните видови инструменти:

 

 • Акции  - преносливи хартии од вредност со кои се тргува на регулирани пазари во државите
  • Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија,

  • Држави во Европа кои се членки  на Европската Унија, CEFTA и OECD,
  • Соединети Американски држави

  • Бразил, Русија, Индија и Кина

  (акции на компании кои произведуваат соларна енергија или опрема за производство на соларна енергија и акции од Македонска берза во Република Северна Македонија)
 • Инвестициски фондови - удели или акции на инвестициски фондови регистрирани во државите
  • Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија,

  • Држави во Европа кои се членки  на Европската Унија, CEFTA и OECD,
  • Соединети Американски држави

  • Бразил, Русија, Индија и Кина

    (инвестициски фондови кои вложуваат во компании кои произведуваат соларна енергија или опрема за производство на соларна енергија)
 • Пари на сметки
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам