language: ENGLISH
ПОРТФОЛИО
Активи по држави
ВИДОВИ АКТИВИПРОЦЕНТ ОД АКТИВИТЕ
Имот - Босна и Херцеговина 0 %
Имот - ЕУ, ЦЕФТА и ОЕЦД 57.14 %
Имот - Македонија 41 %
Имот - Словенија 0 %
Имот - Србија 0.59 %
Имот - Хрватска 0 %
Имот - Црна Гора 0.9 %
Портфолио на Иново Статус Акции
АКЦИИДРЖАВАСТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ
Kомерцијална Банка АД Скопје MK 1.78 %
Адинг АД Скопје MK 1.2 %
Алкалоид Скопје MK 2.07 %
Аутомакедонија АД Скопје MK 0.47 %
Бетон АД Скопје МК 1.33 %
Гранит АД Скопје MK 1.11 %
ЗК Пелагонија АД Битола MK 0.16 %
Макпетрол АД Скопје MK 3.07 %
Прилепска Пиварница АД Прилеп MK 1.65 %
Раде Кончар АД Скопје MK 2.1 %
12
ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊЕ НА ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ВИД НА ИНСТРУМЕНТПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТПРОЦЕНТ ОД ВРЕДНОСТ
Акции Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD. 100 %
Депозити во комерцијални банки во Р. Македонија 100 %
Обврзници Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD. 100 %
Пари на сметка Р. Македонија 100 %
Удели во инвестици фондови Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD. 100 %
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам