language: ENGLISH
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ГРАФИКОН НА ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
од до
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ - влезна провизија
до 100.000,00 ден.3.5%
од 100.001,00 до 500.000,00 ден.3.0%
од 500.001,00 до 1.000.000,00 ден.2.5%
од 1.000.001,00 до 3.000.000,00 ден.2.0%
од 3.000.001,00 до 5.000.000,00 ден.1.5%
над 5.000.001,00 ден.1.0%
цена за купување удели37.2863
цена за откуп на удели37.2863
цените се валидни за акции до 30.11.2023

 Иново Статус Балансиран е Отворен инвестициски фонд управуван од Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.
Најважната цел на ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН е сигурно пласирање на насобраните средства, што би осигурало ликвидност на влоговите и поголема профитабилност на вложувањата.
Нето вредност на имотот на фондот ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН на ден 30.11.2023  година е 65.580.970,62 денари.
Нето вредност на имотот на фондот ИНОВО СТАТУС СОЛАР на ден 30.11.2023 година е 4.205.499,54 денари.
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам